Message Status

Central
 
                             Central Index
CentralJob CodeNotificationCentralJob CodeNotification
UPSC11000Teacher15000
SSC12000Defense16000
Railway13000Paramilitary17000
Banking14000Other All India
                            State Index
StateJob CodeNotificationStateJob CodeNotification
Andaman & Nicobar26000Lakshadweep44000
 Andhra Pradesh27000Madhya Pradesh45000
Arunachal Pradesh28000Maharashtra46000
Assam29000Manipur47000
Bihar30000Meghalaya48000
Chandigarh31000Mizoram49000
Chhattisgarh32000Nagaland50000
Dadra & Nagar Haveli33000Odisha51000
Daman & Diu34000Puduchhery52000
Delhi35000Punjab53000
Goa36000Rajasthan54000
Gujarat37000Sikkim55000
Haryana38000Tamil Nadu56000
Himachal Pradesh39000Telangana57000
Jammu & Kashmir40000Tripura58000
Jharkhand41000Uttarakhand59000
Karnataka42000Uttar Pradesh60000
Kerala43000West Bengal61000