Acharya Nagarjuna University, Guntur

LatestiAdmission Andhra Pradesh Arunachal Assam Bihar Chhattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana Entrance Exam Himachal Pradesh J&K Jharkhand Karnataka Kerala MP Maharashtra Odisha Punjab State University Rajasthan Tamil Nadu Telangana Uttarakhand Uttar Pradesh...

Adikavi Nannaya University, Rajahmundry

LatestiAdmission Andhra Pradesh Arunachal Assam Bihar Chhattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana Entrance Exam Himachal Pradesh J&K Jharkhand Karnataka Kerala MP Maharashtra Odisha Punjab State University Rajasthan Tamil Nadu Telangana Uttarakhand Uttar Pradesh...

Andhra University, Visakhapatnam

LatestiAdmission Andhra Pradesh Arunachal Assam Bihar Chhattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana Entrance Exam Himachal Pradesh J&K Jharkhand Karnataka Kerala MP Maharashtra Odisha Punjab State University Rajasthan Tamil Nadu Telangana Uttarakhand Uttar Pradesh...

Dravidian University, Kuppam

Entrance All India All State CUCET – Central University Common Entrance Test 2018 CUCET – Central University Common Entrance Test 2018 NEET-National Eligibility Cum Entrance Test AIIMS-All India Institute of Medical Science 2017 JIPMER MBBS Online Form...

Dr. B.R. Ambedkar University, Srikakulam

Entrance All India All State CUCET – Central University Common Entrance Test 2018 CUCET – Central University Common Entrance Test 2018 NEET-National Eligibility Cum Entrance Test AIIMS-All India Institute of Medical Science 2017 JIPMER MBBS Online Form...